Chúng tôi xin gửi các căn hộ quay bằng công nghệ 3D Matterport, quý khách có thể cảm nhận như đang ở trong căn hộ Vinhomes Metropolis.

Căn hộ 3 phòng ngủ M3-37 09 bán 10.9 tỷ gồm cả nội thất:

Diện tích: 129 m2

(bấm vào hình trên để xem 3D của căn hộ)

Căn hộ 1 phòng ngủ M2-39 09 cho thuê 1000$:

Diện tích: 55 m2

(bấm vào hình trên để xem 3D của căn hộ)

Căn hộ 1 phòng ngủ M1-34 03 cho thuê 860$:

Diện tích: 55 m2

(bấm vào hình trên để xem 3D của căn hộ)

Căn hộ 2 phòng ngủ M2-05 11A cho thuê 1100$:

Diện tích: 76 m2

(bấm vào hình trên để xem 3D của căn hộ)

Căn hộ 2 phòng ngủ M1-08 12 cho thuê 1200$:

Diện tích: 78 m2

(bấm vào hình trên để xem 3D của căn hộ)

Căn hộ 2 phòng ngủ M2-10 12 cho thuê 1500$:

Diện tích: 80 m2

(bấm vào hình trên để xem 3D của căn hộ)

Căn hộ 2 phòng ngủ M2-32 01 cho thuê 1500$:

Diện tích: 79 m2

(bấm vào hình trên để xem 3D của căn hộ)

Căn hộ 3 phòng ngủ M3-11 03 cho thuê 1800$:

(bấm vào hình trên để xem 3D của căn hộ)

Căn hộ 3 phòng ngủ M2-39 10 cho thuê 2000$:

Diện tích: 120 m2

(bấm vào hình trên để xem 3D của căn hộ)

Căn hộ 3 phòng ngủ M1-28 01 cho thuê 2500$:

Diện tích: 129 m2

(bấm vào hình trên để xem 3D của căn hộ)

Căn hộ 3 phòng ngủ M3-04 09 cho thuê 3000$:

Diện tích: 129 m2

Căn hộ 3 phòng ngủ M1-12A 08 cho thuê 2000$:

Diện tích: 110 m2

(bấm vào hình trên để xem 3D của căn hộ)

Căn hộ 2 phòng ngủ M3-38 06 cho thuê 1600$:

Diện tích: 82 m2

(bấm vào hình trên để xem 3D của căn hộ)

Căn hộ 2 phòng ngủ M2-33 04 cho thuê 1700$:

Diện tích: 76 m2

(bấm vào hình trên để xem 3D của căn hộ)

Căn hộ 2 phòng ngủ M1-36 11 cho thuê 1500$:

Diện tích: 81 m2

(bấm vào hình trên để xem 3D của căn hộ)

Căn hộ 2 phòng ngủ M2-42 11A cho thuê 1500$:

Diện tích: 78 m2

(bấm vào hình trên để xem 3D của căn hộ)

Căn hộ 2 phòng ngủ M1-21 12 cho thuê 1600$:

Diện tích: 78 m2

(bấm vào hình trên để xem 3D của căn hộ)

Quý khách có nhu cầu quay căn hộ bằng công nghệ 3D Matterport xin vui lòng liên hệ 0906 223 668.